Régi Mammut Utalvány

A tökéletes ajándék kiválasztása nem is olyan egyszerű feladat. Hiába a gondos odafigyelés, az aprólékos tervezés, az ajándékozott igényeinek ismerete, bárkivel, bármikor előfordulhat, hogy az általunk ideálisnak hitt meglepetés sajnos mégsem az. Ajándékozzon Mammut Vásárlási Utalványt és a választást bízza az ajándékozottra!
A vásárlás kizárólag készpénzben történhet meg!

2019. áprilisától új Mammut vásárlási utalvány kerül bevezetésre, ennek részleteiről itt tájékozódhat. A régi Mammut vásárlási utalványok 2019.május 31-ig, illetve 2019. december 31-ig használhatók fel a lent felsorolt üzletekben.

Az ezer, kétezer és ötezer forintos címletekben kapható vásárlási utalványt az információs pultoknál tudja megvásárolni.

Elfogadóhelyek

SZABÁLYZAT
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁRÓL

I.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

Vásárlási utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat.

Kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló az üzletben a vásárlási utalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe.

Felhasználási időszak: az az időszak, amíg a vásárlási utalvány tulajdonosa a vásárlási utalványt felhasználhatja.

Üzletház: Mammut I. és Mammut II. bevásárlóközpont.

Kibocsátó: Mammut Szolgáltató Zrt.

Vásárló: az a kibocsátón kívüli magán vagy jogi személy, ki a vásárlási utalvány tulajdonosa.

Üzlet: az üzletházban lévő elárusítóhely, aki a vásárlási utalványt vásárlási célú elfogadására jogosult.

II.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

 

1./ A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a vásárlási utalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.

2./ A szabályzat terület hatálya nem szabályozott.

3./ A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik, és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz.

4./ A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.

III.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA

1./ A vásárlási utalvány kibocsátásának célja, hogy olyan ajándékozási lehetőséget teremtsen a vásárlóknak, amely meghatározott ajándéktárgy megvásárlása nélkül teremt lehetőséget az ajándékozásra. A vásárlási utalvány kibocsátásának célja az is, hogy e vásárlási lehetőséggel növelje az üzletházban lévő, a vásárlási utalvány elfogadására jogosult üzletek forgalmát.

IV.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSA

 

1./ A vásárlási utalványt a kibocsátó bocsátja ki.

2./ A vásárlási utalvány nyomdai úton előállított okirat.

3./ A vásárlási utalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a./ kibocsátó neve

b./ vásárlási utalványra vonatkozó utalás

c./ a kibocsátási érték

d./ felhasználási időszak

e./ felhasználási útmutató

4./ A vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani 1.000 Ft-os, 2.000 Ft-os és 5.000 Ft-os kibocsátási értékben.

5./ A vásárlási utalvány felhasználása határidőhöz kötött (felhasználási időszak).

6./ A vásárlási utalvány mintapéldányait a jelen szabályzat melléklete tartalmazza. A jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem minősül vásárlási utalványnak.

7./ Vásárlási utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet.

8./ A sérült, vagy hiányos vásárlási utalvány vásárlási utalványként nem használható fel.

9./ A kibocsátó a birtokában lévő vásárlási utalványt bármikor megsemmisítheti.

10./ A vásárlási utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

11./ A vásárlási utalvány hamisítása bűncselekmény.

V.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK HASZNÁLATA

 

A.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY MEGVÁSÁRLÁSA

 

1./ A vásárlási utalvány a kibocsátótól vásárolható meg a Mammut Szolgáltató Zrt. Pénzügyi Igazgatóságán (hétfőtől-csütörtökig 13.00-15.00), illetve a MAMMUT I. és MAMMUT II. információs pultjánál a nyitva tartási idejük alatt.

2./ A vásárlási utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.

3./ A vásárlási utalványt bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja.

4./ A vásárlási utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő a vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

5./ A vásárlási utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

B.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA

 

6./ A vásárlási utalvány bárkire szabadon átruházható, aki a vásárlási utalvány megvásárlására jogosult lenne.

7./ A vásárlási utalvány tulajdonosa jogosult a felhasználási időszakon belül az üzletekben a vásárlási utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni, illetve szolgáltatást igénybe venni.

8./ A vásárlási utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a vásárlási utalványa birtokában van. Sem a kibocsátó, sem az üzlet nem jogosult vizsgálni a vásárlási utalvány tulajdonjogát.

9./ A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a vásárló az üzletnek átadja.

10./ Az áruvásárlásra illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén.

11./ A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak.

C.

A VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY BEVÁLTÁSA

12./ A vásárlási utalványok ellenértékét 2018.08.01-től kizárólag átutalással térítjük meg a beváltó üzlet részére. Az ehhez szükséges nyomtatvány itt letölthető. A kitöltött nyomtatványok leadása a pénzügyi osztályon: hétfőn és szerdán 13:00-16:00 között, pénteken 10:00-12:00 között. Az átutalások hetente egy alkalommal történnek meg.

13./ Sérült vagy hiányos vásárlási utalvány visszavásárlására a kibocsátó csak akkor köteles, ha a sérülés vagy a hiány nem akadályozza meg a vásárlási utalvány felismerését és azonosítását.

14./ A visszaváltott vásárlási utalványt a kibocsátó megsemmisítheti.

VI.

AZ ÜZLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1./ A vásárlási utalvány elfogadására az az üzletházban lévő üzlet jogosult, amely külön nyilatkozattal elfogadja a jelen szabályzatot és regisztráltatja magát a kibocsátónál.

2./ A kibocsátó az üzletekről nyilvántartást vezet, amelyet a közleményei közzétételére meghatározott módon közzéteszi.

3./ Az üzlet a vásárlási utalvány elfogadására való jogosultságát az üzlet portálján köteles feltüntetni.

4./ Az üzlet a vásárlási utalványt köteles elfogadni, annak felhasználását nem tagadhatja meg.

5./ A vásárlási utalvány elfogadására való jogosultságáról az üzlet bármikor jogosult lemondani. A lemondását írásban a kibocsátónak kell bejelenteni.

6./ A kibocsátó jogosult az üzlet vásárlási utalvány elfogadására vonatkozó jogosultságát megvonni, ha az üzlet jelen szabályzat rendelkezéseit megszegi. A kibocsátó ezen döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

7./ Az az üzlet, akinek a vásárlási utalvány elfogadására vonatkozó jogosultsága megszűnt, köteles a portáljáról az utalvány elfogadására vonatkozó jogosultságának jelzését eltávolítani.

8./ Az üzlet a nála felhasznált vásárlási utalványt a kibocsátónál válthatja vissza a felhasználási időszakon belül.

VII.

A KÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

1./ A kibocsátó a jelen szabályzatot, annak módosítását, az üzletek megjelölését, valamint vásárlási utalványokkal összefüggő információkat a saját WEB lapján köteles közzétenni.

Vissza a lap tetejére